ХИДРАУЛИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

Вградување комплет нова инсталација со пумпа, вентили, цевна или цревна инсталација.

Поправка на стара - постоечка инсталација со поправка или замена на неисправните елементи.

Контејнер за смет - бочно

Контејнер за смет - долна страна

Контејнер за смет - горна страна

Контејнер за смет

Мобилна дигалка

За нас

Ви нудиме соработка во областа на хидраулика, пневматика и автоматика.

Social Links

Адреса

Сава Ковачевич. бр.47, зграда 5
1000, Скопје
Република Македонија