ИСПИТНА АПАРАТУРА

Сите производи, нови или репарирани се испитуваат на сопствен хидрауличен пробен стол изработен по ISO VG 150 (Стандард за тест машини) и за истите се издава атест и гаранција.

Хидрауличен пробен стол

Пробница

За нас

Ви нудиме соработка во областа на хидраулика, пневматика и автоматика.

Social Links

Адреса

Сава Ковачевич. бр.47, зграда 5
1000, Скопје
Република Македонија