Стапете во контакт со нас

Адреса

Сава Ковачевич. бр.47, зграда 5
1000, Скопје
Република Македонија

Е-пошта: hipa-pi@t-home.mk
Тел: 02/2720-208; 02/2720-209; 02/2720-210
Факс: 02/2720-208
Моб: 075/462-005; 070/386-218