СЕРВИС

ХИПА-ПИ врши сервисирање на хидраулични и пневматски елементи и тоа:

цилиндри - сите видови

пумпи

вентили

дигалки

Исто така врши сервисирање на хидраулична инсталација на камиони или тешки возила и тоа:

камиони за смет – контејнери

камиони за цемент

грајфери

ровокопачи

булдожери

За сервисираниот дел или визило ХИПА-ПИ дава гаранција од 6 до 12 месеци.

Сервисираните елементи се испитуваат на испитен стол до 400 bari и за истиот ХИПА-ПИ издава атест.

Дигалки со рачни пумпи

Дигалки пред сервисирање

За нас

Ви нудиме соработка во областа на хидраулика, пневматика и автоматика.

Social Links

Адреса

Сава Ковачевич. бр.47, зграда 5
1000, Скопје
Република Македонија