ТЕЛЕСКОПСКИ И ПЛУНЖЕР ЦИЛИНДРИ

Cите видови, облици и должини за:

преси

камиони

градежни и рударски машини

индустриски објекти

специјални машини

Изработуваме стандардни и специјални цилиндри по цртеж или по мостра.

Цилиндрите се изработуваат по највисоки светски стандарди со хонована цевка тврдо хромирана клипница и заптивки само од најреномирани фирми.

Произведуваме цилиндри за Македонија и за земјите од Европска Унија.

φ80, φ90, φ100, φ110 x 1500

φ9 3/4, φ8 1/8, φ6 1/4 x 3000

φ65 x 400

φ60 x 3300

φ75, φ60, φ45 x 2800

φ60, φ75, φ92, φ112, φ135 x 148

φ110, φ75, φ60 x 2898

Телескопски плунжер цилиндар

За нас

Ви нудиме соработка во областа на хидраулика, пневматика и автоматика.

Social Links

Адреса

Сава Ковачевич. бр.47, зграда 5
1000, Скопје
Република Македонија