Повеќе за Хипа-Пи

Ви нудиме соработка во областа на хидраулика, пневматика и автоматика.
Производната програма опфаќа изработка, репарација (сервисирање) и трговија на:

Хидраулични и пневматски цилиндри

едносмерни

двосмерни

телескопски

плунжери до Ø 400 и L = 4000 мм

хидраулични дигалки со носивост од 2 до 500 тони

хидраулични агрегати и пумпи

хидраулични и пневматски вентили и распоредници

хидраулични преси од 10 до 200 тони

хидраулична и пневматска инсталација

сите видови машинска обработка

Квалитетот на производите на ХИПА-ПИ го обезбедува инженерскиот кадар со работно искуство од 20 до 30 години во областа на хидраулика, пневматика и автоматика.

Сите производи се испитуваат на сопствен хидрауличен пробен стол изработен по ISO VG 150 (Стандард за тест машини) и за истите издаваме атест и гаранција.


Контактирајте не

За нас

Ви нудиме соработка во областа на хидраулика, пневматика и автоматика.

Social Links

Адреса

Сава Ковачевич. бр.47, зграда 5
1000, Скопје
Република Македонија